Acupunctuur

Energie circuleert in het lichaam via energiebanen (meridianen), die in het lichaam lopen. Deze zijn genoemd naar het orgaan waar ze contact mee hebben. Zo is er b.v. de Levermeridiaan en de Hartmeridiaan.

De meridianen vormen samen een netwerk waarin de energie naar elk deel van het lichaam wordt doorgegeven. Op deze meridianen liggen de acupunctuurpunten. 

Een acupunctuurpunt is een punt waarop een naald, maar ook massage, invloed kan uitoefenen op het stromen van energie. Door met een naaldje te steken in een acupunctuurpunt, zet de energie zich in beweging. Zo kan men de energie versterken of afremmen om uw lichaam weer in een energetisch evenwicht te brengen.

De Dikke van Dale geeft de volgende omschrijving: "Acupunctuur (acus = naald, punctum = prik) een Chinese geneeswijze waarbij zeer dunne naalden op specifieke punten in het lichaam gestoken worden."

Acupunctuur is als geneeswijze ruim 4000 jaar geleden in China ontstaan. Acupunctuur is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) officieel erkend. Deze organisatie doet dan ook vele aanbevelingen om de acupunctuur te bevorderen. Op dit moment maakt ruim een derde van de wereldbevolking er gebruik van.

In ons lichaam bevinden zich energiebanen waarlangs energieën lopen. Deze energieën lopen voortdurend in elkaar